ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี​

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

mungmee