ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ที่อยู่ หมู่5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

website: www.nongphue-kw.go.th

email: nongphuekw45@gmail.com

facebook: อบต.หนองผืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เบอร์โทร. 043-019892, 086-4584374

mungmee