กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

นายสมัคร บุษดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ นายประดิษฐ์ สกุลซ้ง และ นายเวียงทอง สิมมะลิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ และบุคลากรกองการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

Admin Nongphue