ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์📣📣การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 จึงขอแจ้งกำหนดการออกปฏิบัติการฉีดวัควีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โซนหนองผือ และวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โซนนาตาหลิ่ว ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้เตรียมตัวจับสุนัขและแมวหรือสัตว์เลียงของท่านเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป🐶🦊🐹🐈🐕‍🦺

Admin Nongphue