เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Admin Nongphue